Javni poziv – RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM I/ILI NEMOĆNIM OSOBAMA

RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM I/ILI NEMOĆNIM OSOBAMA

Radno mjesto
Mjesto rada: GRAD ZAGREB, GRAD SVETA NEDELJA, GRAD ŠIBENIK
Broj traženih radnika: 24
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi, mogućnost zaposlenja osobe s invaliditetom
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 16.01.2023.
Natječaj vrijedi do: 03.02.2023.
Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac
Razina obrazovanja:
• Bez završene osnovne škole
• Osnovna škola niži razredi
• Završena osnovna škola
• Srednja škola 3 godine
• Srednja škola 4 i više godina
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26, od 11. listopada 2022. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena- faza III“, UP.02.1.1.16.0133, Solidarnost i ljubav od 04. 11. 2022. godine, predsjednik Hrvatskog instituta za migracije i integracije objavljuje

JAVNI POZIV
za zasnivanje radnog odnosa na određeno – 6 mjeseci pružanje usluge potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama. 1 radnica brinut će o najmanje 6 krajnjih korisnika.

Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Način rada: smjena – prijepodne
Radno iskustvo: Nije bitno
Trošak prijevoza: Djelomično
Trajanje Javnog poziva/natječaja: 16.01.2023. – 03.02.2023.

Opis poslova:
• pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
• pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika
• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika
• pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika
• pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
• pružanje pomoći korisnicima u socijalnoj integraciji
• pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

Posao podrazumijeva rad na terenu.
Mjesto rada: Grad Zagreb, grad Sveta Nedelja, grad Šibenik

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete :
nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (bez osnovne škole, osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 i više godina).
Prednost pri zapošljavanju imaju teže zapošljive /ranjive skupine u lokalnoj zajednici :
• žene od 50 godina i više,
• žene s invaliditetom,
• žrtve trgovanja ljudima,
• žrtve obiteljskog nasilja,
• azilantice,
• žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
• liječene ovisnice,
• povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
• pripadnice romske nacionalne manjine,
• beskućnice,
• pripadnice ostalih ranjivih skupina.

Dodatna dokumentacija za pripadnice ranjivih skupina:
• žene od 50 godina i više – kopija osobne iskaznice
• osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
• žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
• žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
• azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
• žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
• liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
• povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
• pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
• beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.
• pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Zamolba treba sadržavati:

  • Životopis (s naznakom broja mobitela ili e-maila)
  • preslika svjedodžbe ili drugi službeni dokument iz kojeg je vidljiva stečena stručna sprema ako je primjenjivo
  • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih (datum izdavanja nakon objave javnog poziva)
  • Potvrdu o stažu s mirovinskog osiguranja
  • potvrda o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je kandidat ranjiva skupina)
  • vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja, ta korištenjem i obradom u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaj – Izjava se može preuzeti na www.solidarnostiljubav.com
    Rezultati javnog poziva: oglasna ploča u Hrvatskom institutu za migracije i integracije.
    Način podnošenja prijave:

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se slanjem dokumentacije na e-mail adresu
zazeli.himi@gmail.com
ili poštom na adresu Ilica 259, 10000 Zagreb, odnosno Stjepana Radića 73, 22000 Šibenik
Rok za dostavu prijava je: 03. veljača 2023. godine

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete uz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Imenovat će se povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u radni odnos.
Kandidatkinje koje zadovolje formalne uvjete natječaja, bit će pozvane na razgovor osobnim putem/telefonski i/ili sms porukom.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.


Poslodavac
Poslodavac: HRVATSKI INSTITUT ZA MIGRACIJE I INTEGRACIJE
Remetinečka cesta 119, 10000 Zagreb
Kontakt broj: 099 647 2930
Kontakt e-mail adresa: zazeli.himi@gmail.com
Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem maila ili mobitela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *